Miricom

Veřejné ozvučení a nouzové zvukové systémy

Nouzový zvukový systém v podobě evakuačního rozhlasu slouží k navýšení bezpečnosti při nouzových situacích. V těchto případech jsou osoby informováni o přesném postupu při nouzové události a jsou schopné rychleji a efektivněji vykonat potřebné úkony. Navíc podle legislativy musí být každá nově postavená administrativní budova tímto systémem vybavena. Systémy se s výhodou využívají nejen v okamžiku nebezpečí, ale i pro běžná služební hlášení a nebo přenos hudby.

Návrh systému

Při návrhu těchto systémů nejdříve prověříme výchozí podmínky pro vymezení rozsahu daného systému, popř. oblasti pokrytí a aplikací konkrétních systémů. Hlavním důvodem jsou rozdílné požadavky systémů (např. mezi systémy veřejného ozvučení a ozvučnými evakuačnímy systémy). Technologie nouzového zvukového systému v podobě ozvučného evakuačního systému musí být schopna neustále monitorovat stav systému a jeho jednotlivých částí. V případě chybového stavu některé komponenty, musí být tato chyba ihned signalizována a systém musí být schopen provozu v maximálním rozsahu. Dále musí disponovat záložním zdrojem pro zajištění propvozu při výpadku elektrické sítě.

Shoda s příslušnými normami

Předávací dokumenty systému:

Vybrané požadavky dle ČSN EN 60849

Dle požadavky normy musí tato zařízení reagovat rychle (v řádech desítek sekund) od vzniku události. Hlášení musí podat krátkou, srozumitelnou, jednoznačnou a jednosmyslnou informaci slyšitelnou přes všechen ruch pozadí s trváním do uplného zníčení systému. V případě výpadku elektrické sítě musí být k dispozici záložní zdroj napětí. Vždy musí být možnost do činnosti systému manuálně zasáhnout. Z toho vyplývá vyšší priorita informace z mikrofonu nad automatizovanými zprávami systému.

Doporučené typy událostí

Normativní doporučení uvádí hlášení tří základních typů hlášení založených na typu události. Automatické zprávy musí být uloženy na stálém úložišti (elektricky nepodmíněné uchování dat) a dává se přednost úložištím bez mechanicky pohyblivých dílů.

Základní požadavky na systém a prováděné zkoušky systému