Miricom

Strukturovaná kabeláž

Projektování a instalace strukturované kabeláže patří mezi hlavní činnosti společnosti MIRICOM. Při projektování a instalace strukturované kabeláže se držíme standardů a doporučení, které zaručují bezproblémový chod vaší počítačové infrastruktury. Jsme certifikovaným partnerem kabelážního systému Solarix. Na instalace strukturované kabeláže Solarix poskytujeme systémovou záruku 30 let.

Potřebujete strukturovanou kabeláž? Obraťte se na nás.

Strukturovaná kabeláž

Na základě vašich požadavků a našich doplňujících dotazů vypracujeme projekt pro instalaci strukturované kabeláže včetně výkazu výměr. Projekt a výkazu výměr vám jednoduše umožní objektivně porovnat cenové nabídky od více společností. V případě, že si nás vyberete, projekt strukturované kabeláže vám poskytneme zdarma. V průběhu instalace datové kabeláže je prováděna fotodokumentace, na závěr instalace je provedeno certifikační měření, vystaven certifikát na prodlouženou systémovou záruku 30let a vytvoření dokumentace skutečného provedení strukturované kabeláže.

Co je strukturovaná kabeláž?

Strukturovaná kabeláž je univerzální systém,

 • který podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
 • u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
 • který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
 • u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
 • jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

Certifikáty:

Náš a certifikáty solarix

Vybrané referenční zakázky:

Alza.cz a.s.

Výstavba datové kabeláže v provozovnách společnosti.

DIVERSIS s.r.o.

Výstavba datové kabeláže při realizaci fit-outů.

Dial Telecom a.s.

Honister s.r.o.

Strukturovaná kabeláž - SOLARIX

Solarix je systém strukturované kabeláže, který nabízí kompletní řešení pro budování pasivních částí počítačových sítí. Vyznačuje se především vynikajícím výkonem, spolehlivostí a výbornou cenou. Díky svým vlastnostem a šířce nabízených metalických i optických komponentů a také rozvaděčů, je systém Solarix určen pro všechny velikosti a typy sítí.

Výkon a kvalita

Všechny komponenty systému Solarix jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální výkon a splňovaly nebo dokonce převyšovaly,požadavky definované v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž. Systém Solarix rovněž nabízí komponenty, které reagují na nejnovější trendy v oblasti počítačových sítí – např. komponenty z produktové řady Solarix – kategorie 6A, Solarix – kategorie 7 a Solarix – kategorie 7A podporují vysokorychlostní protokol 10GBASE-T, a tedy přenos dat rychlostí 10 Gbps. Kvalitu a vynikající výkonové parametry strukturované kabeláže Solarix potvrzují certifikáty mezinárodně uznávaných testovacích laboratoří (např. 3P, GHMT nebo Delta) a především více než 500 certifikovaných a již dlouhé roky spolehlivě fungujících instalací po celé České republice a na Slovensku.

Klíčové vlastnosti

 • Kompletní portfolio produktů metalické a optické kabeláže i rozvaděčů
 • Vynikající poměr kvalita, výkon a cena
 • Komponenty splňují požadavky z mezinárodních standardů
 • Výborná skladová dostupnost
 • Jednoduchost a rychlost instalace
 • Reagujeme na trendy a inovace
 • Široká databáze produktových materiálů
 • Propracovaný systém záruk

Proč SOLARIX

 1. Spolehlivé produkty s výraznou výkonovou rezervou,
 2. zboží skladem a ihned k dispozici,
 3. struktutovaná kabeláž č. 1 na trhu v ČR,
 4. podpora budoucích technolůogií,
 5. jednoduchá a rychlá instalace,
 6. sledují nové trendy a inovace,
 7. nejlepší produktová podpora,
 8. standardní záruka 5 let,
 9. systémová záruka 30 let,
 10. síťová infrastruktura jako jeden celek.

Přehled kategorii a tříd vedení

V případě hodnocení prvků metalické strukturované kabeláže se nejčastěji hovoří o dělení na tzv. kategorie a třídy vedení. Kategorií i tříd existuje několik a každá z nich je definována v odpovídajících standardech. Rozdíl mezi kategoriemi (specifikovány v TIA) a třídami vedení (specifikovány v ISO/IEC) spočívá v tom, že kategorie určuje vlastnosti jednoho samostatného komponentu (např. zásuvky). Třída vedení naopak posuzuje vlastnosti celého vedení (tj. zásuvka propojená s instalačním kabelem na druhé straně zakončeném do patch panelu). Níže jsou uvedeny aktuální kategorie a třídy vedení:

 • Kategorie 3 (Class C) – u prvních sítí se komponenty kategorie 3 užívaly pro přenos hlasu i dat. V této chvíli se tyto prvky používají pouze pro telefonní rozvody (např. ISDN panely, kabely k telefonní ústředně atd.). Maximální přenosová rychlost kategorie 3 je 10 Mbps (protokol 10BASE-T), šířka pásma pak 16 MHz.
 • Kategorie 5E (Class D) – vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma – tj. 100 MHz. Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Podporuje rychlost 1 Gbps (protokol 1000BASE-T).
 • Kategorie 6 (Class E) – tato kategorie pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než 5E – tj. 250 MHz. Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma zajišťuje u kabelů i spojovacího hardware kategorie 6 vynikající spolehlivost přenosu v případě gigabitového Ethernetu (1000BASE-T, 1000Base TX) a omezeně i 10 Gbps (10GBASE-T na 37 – 55 m).
 • Kategorie 6A (Class EA) – umožňuje plnohodnotný přenos protokolu 10GBASE-T (rychlost 10 Gbps) na všechny běžné vzdálenosti, a to na UTP i STP kabeláži. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A opět s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 500 MHz
 • Kategorie 7 (Class F) – byla poprvé zmíněna již v roce 1997, nicméně schválení se dočkala až v roce 2002, a to navíc pouze pro stíněný kabel a nikoli pro spojovací hardware. Pracovní frekvence kategorie 7 je 600 MHz.
 • Kategorie 7A (Class FA) – současná kategorie 7 z důvodu malého odstupu šířky pásma od kategorie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) byla nahrazena touto novou kategorií s dvojnásobnou šířkou pásma (tj. 1 000 MHz).
 • Kategorie 8 (Class I a Class II) - nově vznikající kategorie pro vysokorychlostní protokol 40GBASE-T s šířkou pásma 2 000 MHz.

Měření strukturované kabeláže

Měření má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Přesné měřicí přístroje dokáží určit, zda jsou u nainstalovaných komponent splněny všechny požadavky definované v mezinárodních standardech. Měří se tyto parametry:

Wire Map (mapa zapojení)

Tento parametr kontroluje správnost zapojení jednotlivých párů zásuvce nebo patch panelu, a to včetně propojení stínění u STP kabeláže. Rovněž kontroluje průchodnost signálu po celé délce kabelu – tj. dokáže upozornit na přerušení některého z vodičů popř. detekovat jejich zkrat. Parametr Wire Map je velmi důležitý, ale sám o sobě nedokáže zajistit bezchybnou funkčnost instalované počítačové sítě. Ke změření správnosti mapy zapojení postačí i velmi jednoduchý měřicí přístroj.

Co dělat v případě, že parametr Wire Map vykazuje chybu?
Nejdříve je nutné zkontrolovat správnost zapojení jednotlivých vodičů ve svorkovnici patch panelu, zásuvky nebo keystonu. Pokud je zapojení správné tj. odpovídá standardizovaným schématům T568A nebo T568B a Wire Map přesto vykazuje chybu, může být příčin několik: chybně zařezaný vodič ve svorkovnici, přerušení uvnitř kabelu, zkrat atd. Pokročilejší měřicí přístroje dokáží při vyhodnocování měření s poměrně velkou přesností určit místo chyby, a tím zjednodušit její odstranění.

Specifikace zapojení podle T568A a T568B:

T568A T568B
 1. bílo-zelená
 2. zelená
 3. bílo-oranžová
 4. modrá
 5. bílo-modrá
 6. oranžová
 7. bílo-hnědá
 8. hnědá
 1. bílo-oranžová
 2. oranžová
 3. bílo-zelená
 4. modrá
 5. bílo-modrá
 6. zelená
 7. bílo-hnědá
 8. hnědá

NEXT (přeslech signálu na blízkém konci)

NEXT (Near End Cross Talk) je hodnota, která vyjadřuje kolik rušivého signálu se dostává z jednoho páru do jiného, sousedního páru. Měření přeslechu na blízkém konci probíhá na stejném konci kabelu jako je umístění zdroje signálu. U tohoto parametru se měří všechny kombinace párů v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78 – a to na obou koncích.

Co dělat v případě, že parametr NEXT vykazuje chybu? Nejdříve je nezbytné zjistit, na kterém konci kabelu se chyba vyskytuje (tuto funkci umožňují téměř všechny pokročilejší měřicí přístroje). Na chybné části kabeláže je nutné zkontrolovat maximální povolený rozplet vodičů – tj. 13 mm. Vždy je vhodné mít rozplet co nejmenší - typicky u kategorie 6 popř. vyšších kategorií, kde 13 mm nemusí znamenat jistotu, že parametr NEXT bude v pořádku. Rovněž je důležité, aby při instalaci bylo zachováno původní kroucení každého páru (POZOR každý pár má jiné kroucení) a aby mezi vodiči v páru nebylo vzduchové jádro. Častým zdrojem problémů v přeslechu můžou být i různé spojky, které se používají k prodloužení segmentu. Pokud tedy není kabel dostatečně dlouhý, je lepší jej nahradit kabelem odpovídající délky.

Insertion Loss (útlum)

Útlum udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci kabelu. Je způsoben především odporem, který kabel klade přenášenému signálu a bývá větší pro vyšší frekvence. Útlum rovněž roste se zmenšujícím se průměrem vodiče v kabelu – tj. kabel s velikostí vodiče AWG 24 má o něco větší útlum než kabel se silnějším vodičem s velikostí AWG 23.

Co dělat v případě, že parametr Insertion Loss vykazuje chybu? Je nutné zkontrolovat, zda není horizontální kabel příliš dlouhý – tj. zda elektrická délka linky (skutečná délka kroucených párů v kabelu) odpovídá maximální povolené vzdálenosti 90 m. Častou příčinou chyby na útlumu bývá i nesprávně zařezaný kontakt ve svorkovnici patch panelu, zásuvky nebo keystonu.

ACR-N (odstup přeslechu na blízkém konci)

ACR-N (Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End) je teoretický parametr (tj. neměří se, ale odvozuje se ze dvou již změřených hodnot), který vyjadřuje rozdíl mezi NEXTem a útlumem: ACR-N [dB] = NEXT [dB] - A [dB]. Pokud se úroveň útlumu potká nebo přiblíží k úrovni přeslechu, dojde ke ztrátě signálu. Odstup NEXTu a útlumu musí být alespoň 10 dB. Ve starších vydáních norem byl tento parametr označován jako ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio).

Co dělat v případě, že parametr ACR-N vykazuje chybu? Jelikož je ACR-N závislé na hodnotě NEXTu a útlumu, zlepšení těchto dvou parametrů ovlivní i výsledné hodnoty ACR-N.

ACR-F (odstup přeslechu na vzdáleném konci)

ACR-F (Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End) odpovídá mnohem lépe skutečné situaci při přenosu signálu než parametr FEXT. Přeslech uvnitř kabelu se totiž snižuje spolu se zvyšujícím se útlumem. Stejně jako v případě ACR-N se jedná o teoretický parametr (tj. neměří se, ale počítá z jiných již naměřených hodnot): ACR-F [dB] = FEXT [dB] – A [dB]. Odstup přeslechu na vzdáleném onci je tedy FEXT snížený o útlum. Ve starších vydáních norem byl tento parametr označován jako ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk).

PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci)

PSNEXT (Power Sum NEXT) je teoretická hodnota počítaná z již naměřeného NEXTu. Parametr PSNEXT je důležitý především pro protokoly, které používají k přenosu signálu všechny čtyři páry (např. 1000BASE-T). Výkonový součet přeslechu na blízkém konci vyjadřuje kolik rušivého signálu se v rámci jednoho kabelu dostává ze tří párů do zbývajícího čtvrtého páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na stejném konci kabelu.

Co dělat v případě, že parametr PSNEXT vykazuje chybu? Stejně jako v případě jiných parametrů je i PSNEXT ovlivňován naměřenou hodnotou přeslechu signálu na blízkém konci. Zlepšení hodnoty NEXTu tedy příznivě ovlivní i výsledné hodnoty parametru PSNEXT.

PSACR-F (výkonový součet odstupu přeslechu na vzdáleném

PSACR-F (Power Sum ACR-F) se počítá z hodnoty ACR-F. Stejně jako PSNEXT je tento parametr důležitý pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři páry. PSACR-F vyjadřuje kolik rušivého signálu ve stejném kabelu se dostává ze tří párů do zbývajícího páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na opačných koncích kabelu. Ve starších vydáních norem je parametr PSACR-F označován jako PSELFEXT (Power Sum Equal Level Far End Cross Talk).

Co dělat v případě, že parametr PSNEXT vykazuje chybu? Stejně jako v případě jiných parametrů je i PSNEXT ovlivňován naměřenou hodnotou přeslechu signálu na blízkém konci. Zlepšení hodnoty NEXTu tedy příznivě ovlivní i výsledné hodnoty parametru PSNEXT.

Propagation Delay (zpoždění signálu)

Tato hodnota vyjadřuje zpoždění signálu z jednoho konce kabelu na druhý. Typické zpoždění signálu u kabelu kategorie 5E se pohybuje kolem 5 ns na 1 m; povolený limit je 5,7 ns na 1 m – tj. 570 ns na 100 m. Propagation Delay slouží i jako základ pro zjištění hodnoty Delay Skew.

Delay Skew (rozdíl zpoždění)

Delay Skew určuje rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Na parametr Delay Skew má vliv – (1.) rozdílná délka párů; (2.) odlišnosti v materiálu (odpor, impedance atd.); (3.) působení okolního rušení. Pokud je rozdíl příliš velký, může dojít k chybné interpretaci dat v aktivním prvku. Stejně jako u parametrů PSNEXT a PSACRF je naměřená hodnota Delay Skew kritická pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři páry.

Length (délka)

Existuje přímá úměrnost mezi délkou a útlumem (tj. čím větší délka kabelu, tím vyšší útlum). Měřicí přístroje používají k měření délky tzv. TDR (Time Domain Reflectometry), což znamená, že do kabelu je vyslán puls, který se na vzdálené jednotce odrazí zpět a následně je zaznamenán čas, za který puls celou dráhu urazí. Na základě NVP (Nominal Velocity of Propagation = procentuální poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla ve vakuu) je pak vypočítána délka měřeného segmentu. Jedná se ale o délku kroucených párů (tzv. elektrickou délku), ne „odmotaného“ kabelu (tzv. fyzickou délku). Na 85 m může být odchylka mezi elektrickou a fyzickou délkou až 5 m v závislosti na kroucení každého páru.

Return Loss (zpětný odraz)

Return Loss určuje zpětný odraz signálu z důvodu rozdílné impedance různých částí kabelu. Kvůli těmto impedančním nevyváženostem se část energie vrátí zpět k vysílači, což může způsobit rušení přenášeného signálu.

Při měření se vychází ze dvou základních topologií:

Permanent link (linka) – spojení od patch panelu k zásuvce – tj. to, co je na strukturované kabeláži nejstálejší a nelze jednoduše rozebrat. Maximální povolená vzdálenost „linky“ je 90 m.

Channel (kanál) – spojení od aktivního prvku v rozvaděči až po síťovou kartu v počítači, včetně patch kabelů. Maximální doporučovaná délka patch kabelu v rozvaděči je 5 m; v případě uživatelského pracoviště je to 20 m. Celková délka kanálu (tj. horizontální kabeláž plus patch kabely na straně rozvaděče i uživatelského pracoviště) by neměla přesáhnout 100 m.