strukturovaná kabeláž
strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž

Základním prvkem infrastruktury moderní počítačové sítě je kvalitně navrhnutá a odborně nainstalovaná strukturovaná kabeláž. Při jejím návrhu a realizaci se řídíme třemi základními požadavky: rychlost, spolehlivost, připravenost na další potencionální růst. Při návrhu a výstavbě se držíme osvědčených standardů a doporučení, které zaručují bezproblémový chod Vaší sítě, který spoluurčuje úspěšnost Vaší firmy. V současné době instalujeme strukturované kabeláže značky MOLEX PREMISE NETWORKS.

Síťové kabeláže této značky jsou instalovány například:

v Bílém domě, na mezinárodních letištích.Jelikož jsme autorizovaný instalační partner Molex Premise Networks, dáváme 25-ti letou přímou záruku od výrobce na Molex Premise Networks produkty, které byly při instalaci použity. Nabízíme také strukturované kabeláže značky SOLARIX, na které poskytujeme systémovou záruku 20 let.

Co je strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je univerzální systém

* který podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
* u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
* který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
* u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
* jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

Strukturovaná kabeláž

Co měříme na námi dodávaných strukturovaných kabelážích

Měření má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Přesné přístroje dokáží změřit nainstalované komponenty a určit, zda jsou splněny všechny požadavky definované v mezinárodních standardech nutné k zabezpečení spolehlivého provozu požadovaných aplikací. V případě kategorie 5e a kategorie 6 měříme tyto hlavní parametry:

Strukturovaná kabeláž - WIRE MAP

Tento parametr kontroluje správnost zapojení jednotlivých párů v zásuvce nebo patch panelu, a to včetně propojení stínění u STP kabeláže. Rovněž kontroluje průchodnost signálu po celé délce kabelu – tj. dokáže upozornit na přerušení některého z vodičů popř. jejich zkrat. Parametr Wire Map je velmi důležitý, ale sám o sobě nedokáže zajistit bezchybnou funkčnost instalované počítačové sítě. Ke změření správnosti mapy zapojení postačí i velmi jednoduchý měřicí přístroj.

Strukturovaná kabeláž - specifikace zapojení podle T568A a T568B:

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž - NEXT (přeslech signálu na blízkém konci

NEXT (Near End Cross Talk) je hodnota, která vyjadřuje kolik rušivého signálu se dostává z jednoho páru do jiného páru. Měření přeslechu na blízkém konci probíhá na stejném konci kabelu jako je umístění zdroje signálu. U tohoto parametru se měří všechny kombinace párů v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78 – a to na obou jeho koncích.
Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž - Attenuation (útlum)

Útlum udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci vodiče. Je způsoben především odporem, který vodič klade přenášenému signálu a bývá větší pro vyšší frekvence. Útlum rovněž roste se zmenšováním průměru kabelu - tj. kabel s velikostí AWG 24 má o něco větší útlum než silnější kabel s AWG 23.

Strukturovaná kabeláž


PŘEDCHOZÍ STRANA | | | DALŠÍ STRANA
strukturovaná kabeláž
strukturovaná kabeláž
 
Seo servis