Miricom

Elektronická požární signalizace

Provádíme instalaci elektronické požární signalizace EPS. Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS. Elektrická požární signalizace je regulována přísnými normami EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710.