Miricom

Přístupové systémy (ACS)

Provádíme návrhy a instalace přístupových systémů (ACS - Access Control System, SKV - Systémy kontroly vstupů) systémů. Tyto systémy jsou součástí komplexního souhrnu opatření k zajištění řízení přístupu do zabezpečených prostor na základě předem přidělených přístupových práv. Podle Vašich požadvků Vám navrhneme řešení přímo na míru. Následně Vám vytvoříme projektovou dokumentaci, podle které budou realizovány montážní práce. Po instalaci potřebného softwaru Vás i Vaše zaměstnance řádně zaškolíme. V případě nutnosti servisu provádíme pohotvé zásahy pro minimální narušení Vašeho provozu.

  • NÁVRH
  • DOKUMENTACE
  • MONTÁŽ
  • ZAŠKOLENÍ
  • SERVIS

Instalované druhy přístupových systémů

Atonomní systém

Tento systém běžně instalujeme v méně rozsáhlých instalacích s jedním nebo několika prostupy. Obecně lze očekávat nižší úroveň bezpečnosti a menší možnosti napojení na další systémy. Je tvořen maximálně 2 snímacími zařízeními. Řídící jednotka (kontrolér) je často intergována do autentifikačního zařízení, ale může být i oddělena.

Modulární systém

Tato koncepci navrhujeme u rozsáhlejších systémů s větším počtem přístupových míst, s řídícími jednotkami a řídícím PC. Propojení mezi řídícím PC (nebo hlavní řídící jednotkou) a podružnými řídícími jednotkami je realizovánou prostřednictvím hvězdicové nebo sběrnicové topologie.

Hlavní části přístupových systémů

Možnosti instalace identifikačních médií

Třídy identifikace

Třída identifikace Identifikace na základě Příklad média
0 není přímá identifikace tlačítko, kontakt, detektor pohybu
Předpokládá se namátková kontrola nějakého dokladu nebo prověření fyzickou osobou.
1 dat uložených v paměti heslo, ID zaměstnance
Poměr počtu uživatelů k počtu všech kombinací kódů musí být alespoň 1:1000. Minimální počet kombinací je 10000.
2 identifikačních prvků nebo biometrie identifikační karta, přívěšek, čip, otisk prstu, oční duhovka, 3D model obličeje
Minimálně 1000000 kombinací, jednoznačná identifikace uživatele, chybovost max. 0,01%. Identifikační číslo prvku nesmí být přímo zobrazeno.
3 kombinace třídy 1 a 2 jednoznačný token/otisk prstu + heslo
Alespoň kombinace tříd 1 a 2

Zajišťujeme součinost s ostatními systémy: